EFC21

kr.94.100

EFC21 er udviklet til gasfyrede ildsteder, hvor der er monteret en exodraft røgsuger.
Styringen overvåger failsafe-funktionen og såfremt der ikke er tilstrækkeligt træk i skorstenen, vil EFC21 stoppe for gastilførslen til ildstedet. Herved tilsikres at der ikke sker gasudslip til rummet.

SKU: EX-EFC21EU01 Categories: , , , Tags: ,
Funktion
Når EFC21 aktiveres, vil røgsugeren straks køre på fuld hastighed. Når flowmålesystemet bekræfter, at der er tilstrækkeligt træk i skorstenen, kan ildstedet tændes, og hastigheden på røgsugeren justeres til en forudindstillet værdi.
Når EFC21 slukkes, stopper røgsugeren, men det er muligt at forudindstille en efterløbstid på 3 minutter til udsugning af restpartikler.
Såfremt trækket falder, under normale driftsforhold, vil styringen automatisk øge hastigheden på røgsugeren for at kompensere for dette. Dette kan eksempelvis være aktuelt på dage med kraftig vind med tilhørende nedslag i skorstenen.
Hvis der ikke er tilstrækkeligt træk i skorstenen, vil EFC21 slukke for gastilførselen.
Styringen er udviklet i henhold til BS 5440: del 1 (2000), BS 6644 (1991), gasapparatdirektivet 90/396/EØF, EN 298 (2003) og andre relevante europæiske standarder.
EFC21 skal installeres af en autoriseret el-installatør.