EW41

kr.201.400

Den trådløse styring EW 41 fra exodraft, bliver anvendt til regulering af røgsugere ved ildsteder med fastbrændsel, eksempelvis pejse eller brændeovne.
Med EW 41-betjeningspanelet kan du starte og stoppe røgsugeren og regulere hastigheden.
Panelet husker den sidste driftsindstilling, og du kan aflæse forbrugsdata direkte i displayet.
Temperaturføleren overvåger automatisk driften af systemet og sikrer mod overbelastninger i forbindelse med forglemmelser.
Tænder du op, uden først at aktivere EW 41, starter anlægget selv.
Når ildstedet er koldt, slukker røgsugeren automatisk, så varmen fra boligen ikke suges bort.

SKU: EX-EW41EU01 Categories: , , , Tags: ,

Autoboost sikrer nem optænding
EW41 starter op med ekstra træk i røgsugeren i syv minutter. På den måde bliver optændingsperioden kort, og ilden får hurtigere fat.

Hjælp til genfyring
Styringen giver signal, når det er tid til at fyre op igen. Når du fyrer op og aktiverer panelet, bliver trækket øget i tre minutter.

Det sikrer, at du ikke oplever røgudslag, og samtidig bliver det tilførte brændsel hurtigt antændt.

Betjeningspanelet overvåger trækket i røgsugeren og alarmerer hvis:

serviceafbryderen bliver slukket
strømmen til røgsugeren forsvinder
der ikke er kontakt til styreboksen
der er risiko for skorstensbrand på grund af forhøjet skorstenstemperatur.
EW 41 anvender radiobølger (Z-wave), hvilket giver en unik sikkerhed for funktion og pålidelighed, da alle kommandoer bliver bekræftet.