RS009-4-1

kr.220.400

exodrafts røgsuger type RS er en udsugningsventilator konstrueret til horisontalt afkast. Røgsugeren kan bruges til alle former for brændsel, men er specielt egnet til pejse, kedler og ovne, der fyres med fast brændsel. RS009-016 modellerne fås i to versioner: en med ottekantet monteringsflange til stålskorstene og en med firkantet monteringsflange til murede skorstene. RS285 og RS255 røgsugerne leveres med et centrifugalhjul med bukkede lameller støbt i aluminium.

SKU: EX-RS09-4-1 Categories: , , , Tags: ,

Velegnet til fastbrændsel
Røgsugeren kan anvendes til alle brændselstyper, men egner sig især til brug ved fastbrændselskedler, pejse og brændeovne.
Aksialvingen er udført i rustfri stål og er dermed nem for skorstensfejeren at rengøre for sod og belægninger.
Røgsugeren placeres på toppen af skorstenen, så der skabes et undertryk i røgrør og skorsten.
Røgsugeren indgår i et exodraft-system og skal derfor tilkobles en exodraft-styring. Se kompatibelt tilbehør nedenfor.

Robust konstruktion
exodrafts RS-røgsugere er konstrueret til at kunne tåle temperaturer op til 250 °C kontinuerligt.
Røgsugeren er udført i støbt aluminium og alle skruer og bolte er i rustfrit stål.
Motoren er en temperaturbestandig lukket asynkron motor med engangssmurte kuglelejer, som er beskyttet fra røggassen.
En speciel kølevinge og køleluftsåbninger sikrer en kontinuerlig køling af motoren. Kablet er varmebestandigt og aflastningssikret samt udvendigt beskyttet af en panserslange.
Alt dette giver røgsugeren en høj driftssikkerhed og en lang levetid.
Røgsugeren er oplukkelig, så skorstensfejeren har let adgang til at feje skorstenen. I afkaståbningen er der monteret et net i rustfrit stål til berørings- og fuglebeskyttelse.

Forskellige modeller til muret og stålskorsten
RS009-016 modellerne leveres i 2 forskellige udgaver;
en med 4-kantet bæreplade til muret skorsten og en med 8-kantet bæreplade til stålskorsten.
Alt dette giver røgsugeren en høj driftssikkerhed og en lang levetid.
Røgsugeren er oplukkelig, så skorstensfejeren har let adgang til at feje skorstenen.
I afkaståbningen er der monteret et net i rustfrit stål til berørings- og fuglebeskyttelse.

Problemer med optænding i pejs eller brændeovn forekommer i en ud af fire boliger. Nogle af de mest hyppige problemer er:
Problemer med optændingen
Hvis du har problemer med at tænde op, kan det være fordi, du bruger det forkerte brændsel, eller fordi der ikke er tilstrækkelig træk i skorstenen.
Skorstenstræk forårsages af forskellen mellem lave udendørstemperaturer og høje temperaturer i skorstenen. Det kan være svært at tænde op, hvis skorstenen forbliver kølig i løbet af denne proces. I sådanne tilfælde er trækken svag.
Det brændsel, der bruges til at tænde op med, skal være tørt, og du skal begynde med små stykker træ, når du tænder op. Derefter vil ilden hurtigt vokse sig større og udvikle den påkrævede varme til ordentlig træk i skorstenen.

Røg i stuen
Trækket i skorstenen er sikkert ikke tilstrækkeligt, hvis der kommer røg fra pejsen/ovnen. Hvis du bor i et hus med et ventilationssystem eller emhætte, kan det svække trækket i skorstenen.
Der kan også slippe røg ud af ovnen/pejsen, hvis der er et ulige forhold mellem størrelsen på ovnen/pejsen og størrelsen på skorstenen. Det naturlige træk påvirkes af vejret og kan derfor variere.
Forhold som skorstenens højde i forhold til omkringliggende byggeri eller lignende strukturer kan også have negativ indflydelse på det naturlige træk. I nogle tilfælde kan der udvikles nedslag, som kan resultere i, at der slipper røg ud i lokalet.
Flammerne uddør
Ordentlig forbrænding kræver regelmæssig luftforsyning. Det er skorstenens opgave at fjerne røgen, og skorstenstrækket skal levere frisk luft i overensstemmelse med, hvor meget røg pejsen/ovnen producerer.

Røglugt og sodproblemer
Når der samler sig sod omkring ovndøren og du kan lugte det, skyldes det utilstrækkelig forbrænding. Problemet kan forekomme, når du bruger vådt brændsel, når du indstiller spjældet forkert, eller hvis du ikke har tilstrækkelig med træk i skorstenen.
God forbrænding betyder høje temperaturer og jævn lufttilførsel. Hvis du reducerer lufttilførslen for hurtigt, vil de ubrændte partikler og gasser producere ildelugtende røg og sod.
Du bruger ikke din pejs/brændeovn ordentligt
Et exodraft-røgsugersystem giver dig mulighed for at regulere trækket i skorstenen.
Røgsugeren placeres oven på skorstenen og skaber et undertryk i aftrækskanalen, der tvinger røggasserne ud af skorstenen i stedet for ud i stuen.
Således kan du regulere trækket efter behov, så du kan nyde ilden i brændeovnen eller pejsen uden bøvl.